Lik przedni

- podwójny pierścień refowy

- zakończenie listwy pełnej długości