Lik wolny

- remizka wypłaszczania żagla

- elementy regulacji liku tylnego