Grot - róg fałowy

- szczegóły regulacji liku wolnego