Tradewinds Specification

Zespół cech określanych jako Tradewinds Specification to wynik wielu lat doświadczeń i analiz uszkodzeń żagli spowodowanych nieostrożną bądź niedbałą obsługą takielunku, zaniedbaniem pierwszych oznak zużycia żagla bądź nieprawidłowym klarowaniem. Większość z tych uszkodzeń powstaje podczas użytkowania jachtów będących własnością firm czarterowych lub używanych do szkolenia. Szczególnie szybkie zużycie żagli następuje przy złożeniu tych dwóch czynników niszczących. Wykończenie żagla z opcją Tradewinds Specification zapobiega większości uszkodzeń skracających okres bezawaryjnej pracy żagla. Opisywana opcja polega na konstrukcyjnej i technologicznej minimalizacji podatności na uszkodzenia newralgicznych elementów żagli.

Oto zasadnicze cechy opcji Tradewinds Specification: