home    membranasails  premier  race  performancecruise  cruiseplus  cruise  inshore  stormsails  spinnakersMembrana Sails

Żagle Vectrix Membrana produkowane przez NeilPrydeSails są projektowane i budowane przy pomocy oprogramowania i technologii SMAR-Azure, pozwalającej na "złożenie" żagla zaprojektowanego przy użyciu systemu CAD, mającego właściwości membrany 3-D, przy zastosowaniu odpowiedniego w żaglu danego typu, układu ścieżek i strun. Umożliwia to zmniejszenie gęstości splotów w miejscach mniejszego obciążenia żagla, i zwiększenie gęstości w partiach narażonych na duże obciążenia. Ten sposób projektowania i konstruowania struktury żagla owocuje powstaniem lżejszych, mocniejszych produktów, które charakteryzują się mniejszą podatnością na deformacje, niż żagle projektowane konwencjonalnie. Do konstruowania żagli Vectrix używane są najnowocześniejsze włókna aramidowe i węglowe, pokryte warstwami filtrów UV dwustronnie laminowane tak aby stworzyć wyjątkowo precyzyjne i trwałe połączenia między poszczególnymi warstwami i elementami. Ta konstrukcja nie rozwarstwi się, lecz jednocześnie jest wygodna i elastyczna w użytkowaniu. Tak jak w przypadku innych żagli regatowych Neil Pryde Premier Plus, także te żagle są standardowo wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do startów w regatachStandardowe wykończenie żagli membranowych


Szczegóły konstrukcji

© NeilPrydeSails Polska  All rights reserved.